Program 2016

Du kan ladda ner programmet som pdf här: Södra Halland program 2016 pdf

Årsmöte
Torsdag 10 mars kl. 19.00 på Laholms bibliotek.
I samband med årsmötet kommer H G Karlsson att berätta om en resa till Mongoliet. Föreningen bjuder på fika. Ans. Styrelsen.

Länsstämma
Söndag 24 april på Tiraholms fisk vid sjön Bolmen
. Ans. Hyltekretsen.

Kristianstads vattenrike
Någon gång i maj. Förra årets exkursion ställdes in p.g.a. för få deltagare. Då det fortfarande finns intresse hos några, gör vi så att vi sätter upp en namnlista. När sedan vädret är bra m.m. bestämmer vi en dag och åker iväg. På f.m. kommer vi att kika på fåglar och e.m. på rara blommor. Guider finns. Kontaktpersoner: Kaj Davidsson 0430-25081, Lars-Erik Magnusson 035-40154. Ans. Hallands botaniska förening

Lomsträck i Mellbystrand
Söndag 1 maj
. Halmstads ornitologiska förening finns på stranden i Mellbystrand från ca 5.00 på morgonen. Det är varm klädsel och varm dryck som gäller. Ans. Halmstads ornitologiska förening.

Såghuslund vårt tätortsnära naturreservat
Tisdag 10 maj klockan 19.00.
En ny funktionsanpassad stig/naturslinga invigs med kaffekalas, tal och naturguidning. Samling vid utsiktsplatsen uppe vid åkern på Kristianstadvägen. Från utsiktsplatsen med kaffemuggen i hand befinner du dig nästan uppe i jätteekarnas kronor. Mellan stammarna ser du ner mot Lagans mörka vatten, medan hackspettarna trummar och göken förhoppningsvis gal, trots att vi inte är uppe i ottan. Kommunen inviger naturslingan som nu fått en funktionsanpassad utsiktsplats och naturinformation längst hela slingan (LONA projekt). HG Karlsson och Margareta Lindgren guidar både vid utsiktsplatsen och runt slingan. Arrangörerna bjuder på fika. Kontakt: Miljöstrateg Margareta Lindgren 15273  margareta.lindgren@laholm.se Arr: Laholms Kommunala Handikappråd KHR och Laholms Kommun.

Vårutflykt till Småland
Söndag 15 maj
. Vi gör ett besök på Målaskogsberg, känt som ”blomsterberget i Sunnerbo”. Det ligger sydost om Ryssby. Reservatet hyser en rikedom av ovanliga växtarter, främst beroende på att berggrunden består av grönsten (hyperit), som är en mineralrik bergart. Tiden kommer säkert att tillåta något ytterligare intressant botaniskt besök, så ta med fika för 2-3 ggr. Guide är Krister Wahlström. Samling för gemensam avfärd: Statoil, Eurostop, Halmstad kl. 09.00. Föranmälan till Lars-Erik Magnusson 035-40154,070-5407353, senast 10 maj. Arr. Hallands botaniska förening.

Vessingesjön Veinge
Lördag 28 maj. Samling vid Veinges idrottsplats (IP) kl. 10.00

Krister Larsson presenterar det nya  reservatet. Det har skett en snabb utveckling i positiv riktning så därför besöker vi reservatet i år igen. I samarbete med Hallands botaniska förening. Ans. Tommy Westdahl

Upptäck Tygared!
Söndag 29 maj kl. 14.00.
Följ med naturguiden HG Karlsson (tel. 0707-73 03 55) till ett av Hallands mera okända och nyare naturreservat. Tygared är ett område med medelålders till gammal bokskog. Här finns en del krokiga och krumma bokar och även relativt gott om död ved i form av lågor och högstubbar. Samling vid Knäreds kyrka för samåkning. Arrangerat av Länsstyrelsen. Ans. Tommy Westdahl.

SandLife – sand ger liv
Onsdag 8 juni kl. 18.30. 
Naturguiden Kill Persson (tel. 0703-21 62 22) tar oss med på stigar innanför sanddynerna och genom strandskog med öppna sandfält. Han berättar om sandmarkens natur, områdets historia och vad restaureringen av sandmarkerna har för betydelse för den biologiska mångfalden. Vandringen tar ca 2 timmar. Ta med fika. Samling på stora parkeringen mitt i naturreservatet (längs vägen till Hökhult). Arrangerat av Länsstyrelsen. Kontaktperson Tommy Westdahl

De vilda blommornas dag
Söndag 19 juni i Laholm LBC:s grustäkt, Veinge – strax söder Nebotornet – kl. 10.00.  Vägvisning vid Laholmsvägen. Kontaktpersoner: Sven Erik Jönsson 0430-25006, Lars-Erik Magnusson 035-40154. I samarbete med Hallands botaniska förening.

Kan man återskapa lekplatser för vildlaxen i Lagan?
Söndag 18 september kl. 11.00. Samling vid kraftstationen i Karsefors.
Följ med vatteningenjör Per Ingvarsson på en exkursion längs Lagan där han visar var det finns möjligheter att återskapa lekplatser för laxen och därmed också skapa ökade möjligheter för ökad biologisk mångfald. Medtag fika och gärna stövlar. Ans. Tommy Westdahl

Miljövänliga veckan vecka 40.  I år sätter föreningen badrumsskåpet under luppen !

Vandring i Rönnöreservatet – södra delen.
Lördag 8 oktober kl. 10.00 på parkeringsplatsen i Baggabygget, samåkning från Tivolitorget kl
. 9.20.  Rönnö – beläget på båda sidor om gränsen mellan Hallands och Kronobergs län är ett mycket värdefullt mosaikartat område som består av orörd myr och naturskog. Vi utforskar området denna höstdag under några timmar. Vandringen blir minst 5 km i lättgången terräng. Medtag fika. Ans Kerstin Seger. I samarbete med Friluftsfrämjandet.