Program 2017

Du kan ladda ner programmet som pdf här: Södra Halland program 2017

Årsmöte
Onsdag 15 mars kl. 19.00 på Laholms bibliotek. I samband med årsmötet kommer marinbiolog Bo Gustavsson, Länsstyrelsen i Halland att berätta om olika miljöer som finns i Laholmsbukten och på grunden utanför. Vilka saker som påverkar dem och vilka skydd som behövs för att bevara dem. Föreningen bjuder på fika. Väl mött! Ans. Styrelsen.

Håll Sverige rent
Torsdag 6 april kl. 17.00. Vi samlas på P-platsen vid Lagaosets norra sida för att gemensamt plocka bort sådant som inte ska ligga på stranden. Ju fler vi är desto mer får vi gjort och trevligare har vi. Medtag kvällsfika. Samåkning från Tivolitorget kl. 16.30. Ans. Styrelsen.

Fågelskådning från cykelsadeln
Lördag 22 april. En cykeltur i Laholms omnejd för att möta vårens fåglar guidad av lokala skådare. Vi samlas på Tivolitorget kl. 10.00 och cyklar en tur på ett par mil i lugnt tempo med stopp för skådning. Glöm inte ta med fika och kikaren. Rundan läggs upp beroende på väder och vind. Vill du sluta upp längs med vägen så ring kontaktpersonen så löser vi det. Kontaktperson: Boel Heed tfn 070- 6929596.

13 maj – Seminarium/Workshop Fria fiskvägar i Lagan på hotell Freden i Knäred kl. 9.30 – 17.00
(Registrering 8:45 – 9:30, kaffe och middag ingår), max 100 deltagare. Anordnare Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen i Södra Halland och Älvräddarna. Anmälan till Britt Sjöqvist telefon 076-1250300, email: brittsjoqvist@gmail.com.

14 maj – Fria fiskvägar i Lagan! Exkursion ut med Lagan.
Buss från Gröna Hästens parkering vid Lagan 10:00 – 14:00 max 60 st. (Medtag egen fika).
14 maj – Fria fiskvägar i Lagan! Efter exkursionen visas en film på bio Maxim i Laholm med titeln Damnation. Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen i Södra Halland och Älvräddarna.

Möt våren på Hollandsbjär naturreservat, Göstorp
Torsdag 18 maj kl. 18.30. Förhoppningsvis kommer vi i rätt tid för att studera nålginstens och hårginstens blomning. Reservatet hyser även i övrigt en mångfald av vårblommor. Guide är Lars-Erik Magnusson. Kontaktperson: Tommy Westdahl, tfn 0430-31111, 073-0847489. Samlingsplats vid P-platsen. Glöm inte kaffekorgen. Samåkning från Tivolitorget kl. 18.00. Arrangör är Länsstyrelsen och Hallands Botaniska Förening.

Livet på landet
Söndag 21 maj kl. 13.00- ca 15 i Eslared
Marcus och Kjell bjuder in oss till sin bondgård i Eslared. Här får vi uppleva hur en gård brukas på gammeldags vis, träffa kultingar, gässlingar och lamm av olika lantraser och uppleva känslan av att riktigt vara på landet. Ta med dryck för vi blir bjudna på bullar. Samåkning från Tivolitorget kl.12.15 och från p-platsen vid den nya bron vid kvarnen i Knäred kl. 12.30. Ingen långvandring, barnvänligt arrangemang. Kontakt Margareta Lindgren tfn 0430-63044. Arrangör Naturskyddsföreningen i Södra Halland och Friluftsfrämjandet Knäred.

Ett ryck för huvudtåg, klotgräs och åkerfibbla.
Tisdag 23 maj kl. 18.00. För att rädda den fina miljön runt en damm i Ålstorps grustag, fordras det att vi röjer lupin, som håller på att kväva bl.a. ovanstående rara växter. Vi ber er ta med arbetshandskar, grep, spade och fika. Samling vid Ålstorps grustag kl. 18.00 eller för samåkning på Tivolitorget kl. 17.30. Kontaktpersoner: Kaj Davidsson, 0430-25081, 073-4209743 och Lars Schale, 0430-31118 ,072-7431118. Samarrangemang med Hallands Botaniska Förening.

Världsmiljödagen infaller i år måndag 5 juni och har rubriken ”Hoppet”

Vilda blommornas dag
Söndag 18 juni kl.10.00 på Bollaltebyggets naturreservat.
Vi fördjupar oss i floran på området. Samling vid naturreservatet i Bollalt kl. 10.00 eller på Tivolitorget kl.9.30 för samåkning. Hembygdsgården med guidning kommer att ha öppet under förmiddagen. Kontaktpersoner: Kaj Davidsson, 0430-25081, 073-4209743 och Lars Schale, 0430-31118 , 072-7431118. Samarrangemang med Hallands Botaniska Förening.

Vi förenar botanik med motion på Mestocka ljunghed
Onsdag 21 juni kl. 18.30. Följ med på en exkursion, 6 km, med inslag av botanik och historia. Inriktning är dock motion, vandringen är något krävande, varför vi bör ha rejält på fötterna. Vandringen går över ljungheden med 300 000 blommande slåttergubbar, upp till Linghult, där vi fikar i en ekbacke och hemfärd runt Björsjön. Guide är Lars-Erik Magnusson tfn 070-5407353. Kontaktperson: Tommy Westdahl, tfn 0430-31111, 073-0847489. Samling vid Mestocka Ljungheds P-plats. Samarrangemang med Hallands Botaniska Förening.

Västerhavsveckan | En temavecka för havsmiljön 5-13 augusti 2017

Ingvarsbygget, ett naturreservat i Laholms inland
Torsdag 17 augusti kl. 18.00. Samåkning från Tivolitorget kl. 17.15. Det är i huvudsak ett kulturlandskap som bevarats. Öppen mark, gles till tät skogsmark, bestående av lövblandskog, med inslag av våtmark. Marken betas fortfarande. Vi följer en vandringsled genom området på ca. 1 km. Medtag fika. Kontaktperson: Kerstin Seger tfn 0430-17432.

Växterna i mångfalden på Björkelund
Söndag 27 augusti kl. 10.00. Följ med på blomstervandring genom trädgården, slåtterängen, heden, och naturbetesmarkerna på Hallands Naturskyddsföreningens fastighet Björkelund. Vi diskuterar skötsel och växternas roll i naturen för t.ex. fjärilar, bin och fåglar. Vi får förhoppningsvis se dem på vandringen, om dagen blir solig. Samling på gårdsplanen kl. 10.00, skyltad infart från bilvägen (väg 25) mellan Marbäck och Simlångsdalen eller på Tivolitorget kl. 09.00 för samåkning. Kontaktperson i Halmstads naturskyddsförening Ebba Werner, 070-1749006 och i vår förening Tommy Westdahl, 073-0847489. Samarrangemang med Halmstads Naturskyddsförening.

LONA-dagen är söndag 27 augusti

Mossor i Vännets naturreservat, Göstorp, Veinge
Söndag 1 oktober Plats och tid: Vännet, Göstorp kl. 10.15 eller Veinge kyrka för vägvisning och samåkning kl. 10.00. Samarrangemang med Hallands Botaniska Förening. Kontaktperson: Kjell Georgson, 035-35607.

Miljövänliga veckan är v.40 (2 – 8 okt) med temat ”Kosmetika”.

Musikedalen, ett naturreservat på Hallandsås
Lördag 7 oktober. Samåkning från Tivolitorget kl. 9.30 eller marknadsplatsen i Våxtorp kl. 9.50. En vandring i delvis orörd skogsmark med forsande bäckar, klippbranter och sumskogspartier. Stövlar eller kängor på fötterna, fika i ryggan. Arrangör: Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen i Södra Halland och Friluftsfrämjandet. Kontakt Tommy Westdahl 073-0847489, Ingar Petersson 070-5888788.

Presentation av nytt insamlingssystem av avfall i Laholms kommun. Tisdag 17 oktober kl.19.00 på Laholms bibliotek.
2014 tog Laholms kommun beslut att införa ny avfallsinsamling i form av flerfackssystem. Systemet innebär att dagens gröna kärl vid vart hushåll kommer att bytas ut mot två större kärl där båda har fackindelning. Tidsplanen är att första flerfackskärlet ska tömmas under senare delen av 2018. Kom och ställ frågor! Arrangör Laholms kommun och Naturskyddsföreningen i Södra Halland.

Marin nedskräpning – studiecirkel under våren 2017.
Massor med plast och annat skräp har hamnat i havet. Det är vi alla medvetna om. Vi vet också att plast inte försvinner. Men vet vi var all plast kommer ifrån? Vet vi hur stor skada plasten gör i våra vatten? Finns det sätt att minska nedskräpningen i våra vatten? Vill du vara med i en studiecirkel om skräp i havet?
• se film,
• göra studiebesök, t ex Stena Recycling, Halmstad
• lyssna till föreläsning, t ex om anläggning av konstgräsplaner
• söka mera fakta,
• göra förslag till att påverka enskilda, näringsidkare, myndigheter för att minska plastanvändning?

Det är tänkt att vi ska träffas 3-5 gånger under våren och ta fram konkreta metoder för att kunna minska skräp i naturen. Plats och startdatum meddelas 14 dagar innan cirkeln börjar. Är du intresserad av att vara med så kontakta ordförande Kerstin Seger, senast måndag 27 februari. kerstin.seger@edu.laholm.se tfn 070 561 74 32 eller 0430 – 174 32.