Program 2019

Du kan ladda ner programmet som pdf här: Södra Halland program 2019

 

Föreläsning om polarforskning kopplad till klimatförändringar
Måndag 25 februari kl. 18.00 i Klarasalen på Halmstads Stadsbibliotek.
Föreläsning med Björn Dahlbäck, under flera år chef för Polarforskningssekretariatet och med forskarbakgrund inom marinbiologi. Björn beskriver pågående och spännande forskning om polarområdena, hur den går till och hur denna kunskap används för förståelsen av klimatförändringarna idag. Under föreläsningen visar Björn bilder från sina resor till Arktis och Antarktis med isbrytare bland isbjörnar och pingviner.
Kontaktperson: Bo Hansson, 035- 12 15 08.
Samarr. med Havsnätverket Laholmsbukten samt Klimatet och Vi.

Laholmsbukten – fågelområde av internationellt värde
Söndag 3 mars kl. 10.00 – 14.00 (senast), samling vid Hökafältets entré i norra Mellbystrand.
Denna dag ägnas åt Laholmsbuktens musslor och fåglar. Tusentals änder främst svärtor och sjöorrar övervintrar i Laholmsbukten.  Svärtorna tillhör en internationellt rödlistad population vilket innebär att detta vinterområde är mycket värdefullt. Vi börjar ute vid Hökafältet och fortsätter sedan med bildvisning och diskussion inne på Hökagården, där det också är möjligt att förtära medhavd lunch/fika. Varma kläder och kikare är bra.
Kontaktperson: Anders Wirdheim 0705-137576.
Arr. Havsnätverket Laholmsbukten.

Årsmöte med ”Myter och Sanningar om våra sopor”
Tisdag 5 mars klockan 18.30 på Campus Laholm (Osbecksgymnasiet) lilla aulan.
Vi startar med ”MYTER och SANNINGAR om våra sopor” Lotta Wolf och Eva Aronsson, avfallsansvariga på Laholms kommun ger oss inblick i vad som händer med våra sopor efter det att sopbilen hämtat dem. Föreningen bjuder på fika och vårt nystartade Havsnätverket Laholmsbukten presenterar sitt arbete, varpå årsmötet tar vid.
Alla hälsas hjärtligt välkomna!
Kontaktperson: Kerstin Seger 0705-617432.

Vårt livsviktiga vatten – två föreläsningar samt frågestund
Torsdag 14 mars kl. 18.30 – 21.00
på Campus Laholm (Osbecksgymnasiet) lilla aulan.
Olle Holmstrand, professor emeritus i hydrogeologisk miljöteknik, föreläser om grundvatten och vattnets kretslopp. Peter Göransson, miljökonsult på PAG Environment, föreläser om tillståndet för bottenlevande organismer i Laholmsbukten. Peter Göransson redovisar även värden från en mångårig provtagning av Laholmsbuktens bottenliv. Efter föreläsningarna försöker vi komma fram till konkreta handlingar för hur vi kan nå ett Laholmsbukten med så rent och livfullt vatten som möjligt.
Kontaktperson: Gunvor Petersson, 0702-12 77 35.
Arr. Havsnätverket Laholmsbukten.

”50 år med fiskgjusar”
Tisdag 26 mars kl. 19.00 på Campus Laholm (Osbecksgymnasiet) lilla aulan.
Vi får följa med på ett fiskgjuseprojekt som pågått sedan 1968 vars syfte är att hjälpa fiskgjusarna i Fegen/Falkenbergsområdet. I sex års tid har detta filmprojekt följt Thomas Andersson och hans byggande av fiskgjusebon och detta skildras i en ny film, producerad av Göran Johansson. Vi får också se hur ringmärkning går till och det är härliga naturbilder och hisnande trädklättringar samt makalöst vackra morgnar vi får ta del av i denna filmvisning. Innan filmen visas så berättar Göran om projektet och visar en hel del foton. En spännande kväll utlovas!
Kontaktperson: Tommy Westdahl 0730-84 74 89.

Sand, musslor och fåglar på Hökafältet
Söndag 7 april kl. 11.00, samling vid Hökafältets entré i norra Mellbystrand.
Även om vi vandrar genom kustskog, över hed och på strand är det havet och livet i Laholmsbuktens bottnar som är vårt främsta fokus. Det övervintrar tusentals änder i bukten och dessa lever framför allt på musslor. Vi spanar efter änder men ägnar oss även åt musslor och andra bottenlevande djur. Den lätta vandringen på 3 timmar inkluderar en fikapaus.
Kontaktperson: Anders Wirdheim 0705-13 75 76.
Arr. Länsstyrelsen.

Lomsträck i Mellbystrand
Söndag 28 april kl. 05.00. Samling vid Kolonivägen (fortet).
Alla med något intresse för fåglar, eller för naturupplevelse utöver det vanliga, borde någon gång ta del av det magnifika skådespelet som utspelar sig tidiga majmorgnar i södra Halland när tusentals smålommar tar höjd över bukten för att sträck in över land vid Mellbystrand. Det är värt en missad sovmorgon! Dessutom kan vi räkna med tärnor och måsar och kanske en eller annan labb. Varma kläder och varm dryck. Kontaktperson: Benny Ahlnér 0725-77 90 46
Arr. Halmstad Ornitologiska Förening.

Upptäck Vindrarps naturreservat
Söndag 28 april kl. 09.30, samling på Tivolitorget i Laholm för samåkning.
En vandring på cirka 6 km i medelsvår terräng. Reservatet har många olika trädslag och en rik flora i de branta bäckravinerna. Fågelguiden Ulf Ottosson följer med oss och kanske får vi se forsärla och strömstare. Grova skor, fika i ryggsäcken och gärna kikare.
Kontaktperson: Ingar Petersson 0705-88 87 88.
Arr. Friluftsfrämjandet och Länsstyrelsen.

Såghuslund – Laholms lilla naturreservatspärla!
Tisdag 14 maj kl. 18.00, samling på reservatets västra parkering längs Kristianstadsvägen.
En vandring för dig som vill bekanta dig med Laholms kommuns egna naturreservat och lära sig fåglars läte och utseende. Vi promenerar under cirka 2 timmar längs Lagan på lättvandrad stig och lyssnar efter sångare, flugsnappare, hackspettar och andra fåglar. Fågelguide är Ulf Ottosson. Ta gärna med egen kikare och fika.
Kontaktperson: Ulf Ottosson 0703-25 08 87.
Arr. Länsstyrelsen.

Ett ryck för huvudtåg, klotgräs och åkerfibbla
Torsdag 23 maj kl. 18.00, samling Ålstorps grustag, eller för samåkning Tivolitorget i Laholm kl. 17.30.
Vi försöker hålla jämna steg med lupinerna som hotar att ta över den fina miljön runt en damm i grustaget. Ta med arbetshandskar, grep, spade och fika.
Kontaktperson: Lars Schale 0727-43 11 18 eller
Kaj Davidsson 0734-20 97 43.
Samarrangemang med Hallands Botaniska Förening.

Hökafältet, förstört eller förbättrat?
Onsdag 5 juni kl. 19.00, samling vid Hökagården för samåkning längre in i reservatet.
Denna försommarkväll skall vi bekanta oss med Hökafältet i dess nya skepnad efter de arbeten man gjort inom projektet SandLife och nu i år med att anlägga våtmarker. Om vi hänger kvar tills det mörknar har vi chans att höra trädlärkans ljuvliga melodi och sen nattskärrans entoniga surr.
Kontaktperson: Ulf Ottosson 0703-25 08 87.
Arr. Länsstyrelsen.

De vilda blommornas dag
Söndag 16 juni kl. 10.00, samling gården Utterkroken, Killhult.
Vi går en runda och tittar på naturbetesmarker med bl.a. slåttergubbe och fortsätter längs med blommande vägkanter in i blandskog, förbi våtmarksdamm, och förhoppningsvis ser vi (om solen skiner) många vildbin, humlor, fjärilar och trollsländor. Ta på rejäla skor eller stövlar och glöm inte fikat.
Kontaktperson: Lars Schale 0727-43 11 18 eller Kaj Davidsson 0734-209743.
Arr. Hallands Botaniska Förening.

 

VÄSTERHAVSVECKAN

 

Leta i havet efter växter och djur
Lördag 3 augusti kl. 15.00, samling vid entrén vid Skummeslövsbadet i Skummeslövs södra sanddynsreservat.
Strandexkursion för familjer då vi letar efter djur och växter i havet med håvar, skålar, spadar och silar. Vi lär oss om djuren och deras liv, hur de lever, vad som påverkar djuren att bli fler eller färre. Vi är ute ca 2 timmar. Exkursionen är väderberoende och kan förkortas eller ställas in om vädret är ogynnsamt. Ta kontakt innan om ni är osäkra på vädret.
Kontaktperson: Patrik Slimane tel. 0733-58 50 25.
Arr. Länsstyrelsen i Halland och Strandmiljö Laholm.

Leta i havet efter växter och djur
Söndag 4 augusti kl. 15.00, samling på stranden nedanför Strandlyckan vid Kolonivägen i södra Mellbystrand.
Strandexkursion för familjer då vi letar efter djur och växter i havet med håvar, skålar, spadar och silar. Vi lär oss om djuren och deras liv, hur de lever, vad som påverkar djuren att bli fler eller färre. Vi är ute ca 2 timmar. Exkursionen är väderberoende och kan förkortas eller ställas in om vädret är ogynnsamt. Ta kontakt innan om ni är osäkra på vädret. Kontaktperson: Patrik Slimane tel. 0733-58 50 25.
Arr. Strandmiljö Laholm

Leta i havet efter växter och djur
Måndag 5 augusti kl. 15.00, samling på parkeringen i Hökafältets naturreservat vid Hökagården i Mellbystrand.
Strandexkursion för familjer då vi letar efter djur och växter i havet med håvar, skålar, spadar och silar. Vi lär oss om djuren och deras liv, hur de lever, vad som påverkar djuren att bli fler eller färre. Vi är ute ca 2 timmar. Exkursionen är väderberoende och kan förkortas eller ställas in om vädret är ogynnsamt. Ta kontakt innan om ni är osäkra på vädret.
Kontaktperson: Patrik Slimane tel. 0733-58 50 25.
Arr. Länsstyrelsen i Halland och Strandmiljö Laholm.

Finns det liv i Laholmsbuktens botten?
Tisdag 6 augusti från Torekovs hamn kl. 10.00 och 14.00
Onsdag 7 augusti Halmstad i Nissan kl. 10.00 och 14.00
Torsdag 8 augusti Båstads hamn kl. 10.00 och 14.00
Följ med forskningsfartyget Sabella ut i Laholmsbukten. Ute till havs görs bottenhugg. Tillsammans med en marinbiolog undersöks vilka djur som kommit med upp ifrån bottnen. Spännande! Tiden till havs är ca 2,5 timmar. Avgångar med plats för 22 personer, åldersgräns 7 år.  Kostnad 100 kr
Anmälan, kontaktpersoner och betalningssätt kommer att finnas på Västerhavsveckans hemsida, Halland/Skåne-delen (klar senare i vår). http://vasterhavsveckanskanehalland.se
Arr. Havsnätverket Laholmsbukten och Kattegatts kustvattenråd.

Laholmsbuktens geologi och strändernas erosionskänslighet
Lördag 10 augusti
Samling på stranden vid Vallbergavägen i Skummeslövstrand klockan 10.00 eller på Mellbystrandsgården ca:12.30
Geolog Kärstin Malmberg Persson tar oss ut på en vandring längst stranden i Laholmsbukten. Kärstin har vandrat längst Skånes alla stränder och har nu nått upp till Halland. Under våren blir en rapport från SGU med analyser av Laholmsbuktens stränders uppbyggnad, morfologi och erosionskänslighet färdig. På förmiddagen studerar vi sand och dyner i fält. Vid 12- tiden äter vi vår medhavda matsäck i en dyngrop eller på Mellbystrandsgården (om vädret är dåligt). Därpå får vi höra och se mer av rapporten i form av en föreläsning inomhus som slutar vid 14- tiden. Tid för frågor och diskussioner.
Arrangör Havsnätverket Laholmsbukten. Naturskyddsföreningarna i Bjäre, Södra Halland och Halmstad
Kontaktperson Margareta Lindgren 0430-63044, 0730-874890

Fånga människan i naturen på bild
Söndag 11 augusti kl. 12.00-ca 17.00, samling vid entrén vid Skummeslövsbadet i Skummeslövs södra sanddynsreservat.
Med systemkamera eller mobilkamera lär vi oss ta bättre bilder med ledning av naturfotograf Patrik Leonardsson på denna vandring med tema ”Människan i naturen”. I reservatets tallskog, en trolsk strandnära pelarsal i kontrast till den svindlande till synes oändliga sandstranden, fångar vi bilder med våra kameror. Under utflykten lär Patrik Leonardsson ut hur du bäst arrangerar ditt foto för att nå bästa resultat. Medtag gärna fika.
Kontaktperson: Patrik Leonarsson tel. 0706-226121.
Arr. Länsstyrelsen och Strandmiljö Laholm.

Biologisk mångfald i Knäred
Söndag 25 augusti kl 14.00

Läs mer här Biologisk mångfald i Knäred

 

***********

Laxens år 2019
Överlever laxen i Halland?
Alla natur-, vatten- och fiskintresserade hälsas välkomna till två spännande dagar i Södra Halland.
Laholm 14 – 15 september – Seminarium och exkursion

Under denna helg erbjuds du goda kunskaper om laxens möjligheter att kunna finnas kvar i de halländska åarna. Du får genom fältexkursioner se lyckade projekt för att stödja laxens vandringar och ge förutsättningar för lekplatser. Möten med andra deltagare kan ge ytterligare kunskapsinhämtning och ge inspiration att befrämja laxens levnadsbetingelser.
Lördagen den 14 september möts vi på Lagagården nära kraftstationen 5 minuters raska bens promenad från busstationen i Laholm. På söndagen ger vi oss iväg med chartrad buss till Stensån, Ätran, Nissan och Lagan.
Arrangemanget är kostnadsfritt genom medfinasiering från Havs- och Vattenmyndigheten och Sportfiskarna (mat under bussturen betalas dock av var och en)
Arrangör är Havsnätsverket Laholmsbukten som består av Naturskyddsföreningarna i Bjäre, Södra Halland och Halmstad.
Önskar du mera Information kontakta Margareta Lindgren margareta.flammabygget@outlook.com
Anmälan görs till Margareta Lindgren margareta.flammabygget@outlook.com. Ange namn och telefonnummer. Ange också om du deltar båda dagarna eller enbart den 14 eller 15 september. Deltagarantalet den 15 september är begränsat. Deltagare som har anmält sig till båda dagarna kommer med i första hand.
Uppge om du är allergisk mot något.
Anmäl dig senast måndagen den 9 september.

Program
14 september Lagagården Laholm
Lagagården ligger precis norr om Laholms kraftstation på vägen in mot Skogaby. Fri parkering. 5 minuters promenad från busstationen.

9:30 Mingel/kaffe
10.00 – 10:15 Inledning. Havsnätverket Laholmsbukten hälsar välkomna. Information.
10:15 – 10:45 Laxens historia i Halland – Hans Schibli Länsstyrelsen Halland
10:45 – 11:15 Hur förvaltas laxen i Halland – Erika Axelsson Länsstyrelsen Halland.
11:20 – 11:50 Vad kan vi göra för våra vattendrag – Christer Borg, Sven Björk Älvräddarna.
11:50 – 12:40 Lunch
12:40 – 13: 10 Går det att återfå vildlaxen till Lagan? – Per Ingvarsson PI(π)FLY Vatten&Fiskevård AB
13:10 – 13:40 Fri vandring av lax i Rönneå – Tord Andersson Klippans kommun
13:40 – 14:10 Laxen som turistutvecklingspotential – Daniel Melin Jordbruksverket.
14:10 – 14:40 Kaffe
14:40 – 15:10 Lagar vad säger EU – Nya vattenlagstiftelsen. Hur tolkas lagen? – Christina Lindhagen Sportfiskarna.
15:10 – 15:40 Kan kommunen utnyttja laxen som resurs? – Tommy Vestersund Bollnäs kommun.
15:40 – 16:00 Sammanfattning information inför bussresan

Moderator under dagen är Lennart Henrikson, vinnare av HaV;s 2019 års vattenmiljöpris Sjöstjärnan

15 september Bussexkursion
Vi har hyrt en buss som tar max 60 passagerare.
Därför är deltagarantalet begränsat.
Bussen avgår från Laholms busstation klockan 9.20 och från Laholms järnvägsstation 9.35. Tåg anländer norrifrån klockan 9.22 och söderifrån klockan 9.33.

Exkursionen börjar i Laholm och sedan åker vi söderut till Stensån för information på plats. Där efter går färden norrut till Hertigen i Ätran där Ingemar Alenäs visar oss runt. Färden går sedan via Nissan åter söderut till kraftstationen i Laholm där Per Ingvarsson tar till orda. Vi stannar och äter på något matställe i Falkenbergstrakten.

Under resan är det meningen att du inte bara skall låta dig informeras med fakta utan reflektera och ta ställning. På så sätt kan du vara delaktig i arbetet med att rädda laxen och de andra hotade arterna i våra vattendrag. Under resan kommer därför ett antal diskussionsfrågor att presenteras.

Dagen avslutas klockan 16.30 vid Laholms busstation. Tågresenärer lämnas dessförinnan på Laholms järnvägsstation. Tåget söderut avgår 16.22 och norrut 16.33.

Välkommen med en anmälan önskar Havsnätverket Laholmsbukten

Historien i landskapet i Rönnö naturreservat
Söndag 22 september, kl. 14.00, samling på P-platsen vid Grevabygget i norra delen av reservatet. Samåkning från Tivolitorget i Laholm kl. 13.15.
Följ med historikern/geografen Pär Connelid (tel. 070-200 07 78) på en ca 2 timmar lång vandring på Ekerås-torpens gamla inägor och utmarker, belägna inom Rönnö naturreservat. Här finns många och tydliga historiska spår: fornåkrar, husgrunder, hamlade träd m m. I området finns flera nya skyltar som informerar om landskapets historia. Medtag fika!
Kontakt: Pär Connelid 070-200 07 78 och Margareta Lindgren 073-087 48 90.
Samarr. med Länsstyrelsen.

Svampvandring i Blåalt
Lördagen 28 september kl.13.00, samling för samåkning vid Veinge kyrka kl. 12.45 alt. vid P-platsen till reservatet.
Följ med på en svampexkursion bland bok och ek i Blåalts naturreservat. Vi går en runda bland de gamla träden, tittar och bestämmer de svampar vi hittar. Svampbok, svamp- och kaffekorg nödvändigt! Exkursionsledare är svampentusiast Kill Persson. Exkursionen tar cirka 3–4 timmar.
Kontaktperson: Kill Persson 0703-21 62 22.
Arr: Länsstyrelsen och Hallands Botaniska Förening.

Laxsafari i Stensån
Datum och samlingsplats bestäms senare – se nedan
Laxen är Hallands landskapsdjur. Följ med på en guidad visning till laxens och havsöringens lekplatser i Stensån under ledning av Hans Schibli från Länsstyrelsen. Medtag oömma kläder, stövlar och fika. Mycket goda fotomöjligheter OBS! Guidningen sker en söndag i intervallet 27 oktober – 17 november, när det är bra förutsättningar för att träffa rätt vattenföring. Information om datum, tid och vägbeskrivning kommer ut på Länsstyrelsens webbplats och sociala medier minst en vecka innan guidning.
Kontakt: Hans Schibli 0706-91 90 09.
Arr. Länsstyrelsen.

v. 40 Miljövänliga veckan. ”Fixa grejen och hållbart delande”

PS. I fortsättningen kommer vi att skicka ut programmet via e-post till de som har en mejladress. Till dig som inte har en e-postadress kommer programmet framöver med post. Det kan bli aktuellt att skicka andra meddelande per e-post men dessa kommer enbart att nå medlemmar vi fått mejladress av. Var vänlig skicka in din aktuella mejladress till sodrahalland@naturskyddsforeningen.se.