Årsmöte med ”Myter och Sanningar om våra sopor”

5 mars klockan 18.30 på Campus Laholm (Osbecksgymnasiet) lilla aulan.

Vi startar med ”MYTER och SANNINGAR om våra sopor” Lotta Wolf och Eva Aronsson avfallsansvariga på Laholms kommun ger oss inblick i vad som händer med våra sopor efter att sopbilen hämtat dem.

Föreningen bjuder på fika och vårt nystartade Havsnätverket Laholmsbukten presenterar sitt arbete, varpå årsmötet tar vid.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!