Program för 2024

Nu är programmet för 2024 färdigt!

Finns att läsa i sin helhet under fliken ”Program”.

Hoppas vi ses under året!

 

Vi är organiserade i olika arbetsgrupper och nätverk.

Mer information om styrelsen hittar du här.

 

Havsnätverket – kontaktperson Margareta Lindgren

Invasiva arter – kontaktperson Lars-Erik Magnusson

Mat- och Jordbruksnätverket – kontaktperson Göran Christiansson

Klimat- och Omställningsnätverket – kontaktperson Marika Christiansson