Årsmöte med föreläsning

Onsdag 6 mars kl. 18.30 på Campus Osbeck, miniaulan.

Känner du att du vill engagera dig mer i föreningen 2024 – ring och prata med valberedningen! Göran Christiansson 0793 559859

”Laholmslätten– ett gammalt tundralandskap”.

Efter årsmötet föreläser Gunnar Thornell om Geologi i södra Halland och ett tundralandskap över Laholmslätten.

I Laholms kommun finns idag en mycket skiftande natur med en lång sandstrand, slätt, ljunghedar, skogar och mycket mera. Laholmslätten är ett av de bästa områdena i Sverige för att få kunskap om framför allt tiden efter istiden då slätten var ett tundralandskap, alltså för ca 12 000 år sedan. Naturvårdsverket har klassat området kring Laholm som riksintresse med avseende på geovetenskap och föredraget kommer att ge många inblickar i varför det är så.

Föreningen bjuder på fika. Kontaktperson: Kerstin Seger, 070-561 74 32.