Program 2022

Här är programmet för 2022. Observera att programutskicket du fått i postlådan innehåller sena ändringar som vi tyvärr fick ändra för hand. En rättad version ligger här på webben!

Hoppas vi ses!

Du kan läsa programmet i pdf format program 2022 pdf

Hur klimatanpassar vi Hallands län?
Onsdag 30 mars kl. 18.30 – 20.00.
Välkommen till en digital föreläsning om hur Länsstyrelsen i Hallands län arbetar med klimatanpassning utifrån sin risk- och sårbarhetsanalys.
Arrangör: Havsnätverket Laholmsbukten.
Kontakt: Bo Hansson 073- 580 12 33. Anmälan till bo.t.hansson@netatonce.net

Årsmöte med promenad längs med Smedjeån
Onsdag 6 april kl. 17.30. Samling vid lekplatsen i Ränneslöv
. (Ålyckevägen) för promenad ner till grillhyddan vid ån. Mötet börjar kl. 18.00 och sker utomhus, delvis under tak. Kläder efter väder! Grillen är tänd och vi bjuder på korv och fika. Vill du inte gå i backe, så parkera vid Ivarssons kvarn (Värestorpsvägen) och följ slingan. Efter mötet går vi en promenad.
Kontakt: Kerstin Seger 070-561 74 32.

Östersjön runt- sjön som blev kvar
Söndag 10 april kl. 10.00 – ca 13.00. Samling: Kastanjegården, Kåphult, Knäred.
Under mellankrigstiden fanns planer på att sänka sjön för att få mer betesmark. Varför fick hästarna ha speciella skor? Svaret får vi under vandringen och vi får även höra berättelsen om bröllopet i Amshult samt beskåda ett av Sveriges största kastanjeträd. Lätt vandring på ca 6 km. Vägbeskrivning: Kör väg 15 till Knäred, sväng av mot Hishult och kör 5 km, innan backen sväng vänster och parkera på nedre gårdsplan. Ta med fika. Arrangör: STF Södra Halland.
Kontakt: Eva Ljungström 0709-18 47 85.

Fågelmorgon i Svarvareskogen
Lördag 23 april kl. 09.00.
Vi samlas på Svarvareskogsvägen vid Skummeslövs tennisklubb, busshållplats Skummeslövsstrand. Låt oss möta vårfåglarna i Svarvareskogen som tillsammans med Skummeslövsreservaten utgör en del av det forna Skummeslövs flygsandfält. Fågelguide är Ulf Ottosson. Vi vandrar i lättvandrad terräng i 2-3 timmar och lyssnar efter fåglar, ta gärna med kikare och fikakorg. Arrangör: Länsstyrelsen.
Kontakt: Ulf Ottosson 070-227 90 73.

Länsstämma i Knäred

Strandstädning i Höka
Onsdag 27 april kl. 17.30-20.00. Vi utgår från stranden nedanför Hökagården
och samlar upp så mycket skräp vi hinner med. Efter strandstädningen bjuder vi på fika och korv med bröd samt frukt. Alla barn som deltar får ett diplom. Vi lär oss använda strandstädarkartan!
https://online.infracontrol.com/Public/IssueForm/213/Strandstadarkartan#
Samarrangemang med Havsnätverket Laholmsbukten, Håll Sverige Rent och Region Halland.
Kontakt: Bo Hansson 073-580 12 33.

Myror på Björkelund
Söndag 8 maj kl. 14.00-16.00.  Samling på gårdsplanen vid Björkelund.
Moa Pettersson berättar om myrornas betydelse i landskapet. Därefter letar vi myror på Björkelund och funderar på vad arterna som vi hittar har för betydelse för mångfalden på Björkelund. Medtag fika och lupp. Arrangör: Naturskyddsföreningen Halmstad.
Kontakt: Moa Pettersson 070 – 923 66 76.

Osbecks bokskogar – ett urgammalt kulturlandskap
Söndag 8 maj kl. 10.00, samling på mellersta P-platsen inne i naturreservatet (avfart vid Hasslövs IP).
På Hallandsåsens nordsluttning finns en av länets ”hetaste” fornlämningsmiljöer. Stora delar av marken inom naturreservatet har faktiskt odlats under mer än 2000 år. Bland åkrarna finns gravar och på många ställen letar sig de gamla vägstråken fram. Spåren är ovanligt många och tydliga. Historisk-geografen Pär Connelid tar oss med på en cirka 2 timmar lång vandring genom landskapets historia.
Arrangör: Länsstyrelsen.
Kontakt: Pär Connelid tel. 070-200 07 78.

Fågelvandring på Hökafältet
Lördag 14 maj kl. 10.00. Samling P-platsen på vägen mot Hökhult (mitten av reservatet).
En vandring till Lagaoset, över strandängar och fuktiga betesmarker. Leif Ottosson och Rikard Klang guidar oss. Vi hoppas på gynnsamt väder så både fåglar, insekter och växter visar sig från sin bästa sida. Packa ner kikare och fika i ryggsäcken. Arrangör: Friluftsfrämjandet Laholms lokalavdelning.
Kontakt: Leif Ottosson 070-220 31 12.

Fågelvandring i Såghuslund-Laholms egen lilla naturreservatspärla!
Onsdag 18 maj kl. 18.00. Samling på reservatets västra parkering längs Kristianstadsvägen.
För den som vill bekanta sig med Laholms kommuns egna lilla reservat och lära sig fåglars läte och utseende med mera. Fågelguide är Ulf Ottosson. Vi promenerar under cirka 2 timmar längs Lagan på lättvandrad stig och lyssnar efter sångare, flugsnappare, hackspettar och andra fåglar. Ta gärna med egen kikare. Arrangör: Länsstyrelsen.
Kontakt: Ulf Ottosson 070-227 90 73.

Vildbin i Halland
Lördag 21 maj kl. 10.00-13.00, samling på gårdsplanen vid Björkelund.
Krister Larsson har inventerat vilda bin på många ställen i Halland och Skåne och inleder dagen med att berätta om hur de vilda bina lever och mår. Sedan fikar vi i trädgården och ger oss ut i markerna och letar efter bin. Arrangör: Naturskyddsföreningen Halmstad.
Kontaktperson Ebba Werner 070-174 90 06.

Jubileumsresa! Naturskyddsföreningen 50 år (+ 2 år) Nostalgitripp kommunen runt
Söndag 22 maj kl. 09.00- ca. 16.00. Samling på Tivolitorget
där vi hoppar på bussen som tar oss på en hemlig tur genom kommunen och tittar på intressanta utflyktsmål från inland till kust. Lunch och fika i det gröna ingår! Anmälan senast den 10 maj till sodrahalland@naturskyddsforeningen.se. Kontakt: Kerstin Seger 070-561 74 32.

Åstarpe mosse
Torsdag 26 maj kl. 09.00. Vi samlas vid parkeringen i reservatet.

Här uppe på Hallandsås varvas norrlandslik barrskog och torvmossar med lummig lövskog och rika kärrmarker. Här kan man faktiskt träffa på vad som helst. Ulf Ottosson guidar. Vi vandrar i dessa intressanta marker i 2-3 timmar, ta med fikakorg och kikare. Arrangör: Länsstyrelsen.
Kontakt: Ulf Ottosson 070-227 90 73.

Kampen mot invasiva arter fortsätter…
En lämplig kväll i juni utrotar vi Skunkkalla i Smedjeån.
Anmäl intresse till Margareta.
Medtag stövlar, handskar, spade och oömma kläder. Föreningen bjuder på pizza ute i det gröna!  Kontakt: Margareta Lindgren  0430-63044,  073- 087 48 90.

Nattens fåglar på Hökafältet
Onsdag 8 juni kl. 19.00. Vi samlas vid ”mittparkeringen” i reservatet längs Hökhultsvägen.
Denna försommarkväll skall vi bekanta oss med Hökafältet och se hur det utvecklas efter de arbeten man gjort i SandLife projektet och senare med att anlägga våtmarker. Om vi hänger kvar tills det mörknar har vi chans att höra trädlärkans ljuvliga melodi och sen nattskärrans, eller getmjölkarens (Caprimulgus), entoniga surr. Arrangör: Länsstyrelsen.
Kontakt: Ulf Ottosson 070-227 90 73.

Humlesafari på Björkelund
Lördag 11 juni kl. 10.00.  Samling på gårdsplanen vid Björkelund.
Frida Nettelbladt guidar bland humlor på Björkelund. I juni är det honorna, drottningar och arbetare, som flyger och Frida lär ut hur man artbestämmer dem. Arrangör: Naturskyddsföreningen Halmstad.
Kontakt: Ebba Werner 070-174 90 06.

Nästa station Veinge
Söndag 12 juni kl. 11.06. Samling på Veinge station.
Cykla från Laholm på gamla järnvägsspåret eller ta bussen från Halmstad (anländer 10.42) eller Laholm (anländer 11.06). Buss hem 14.52 till Laholm eller 15.16 till Halmstad. Kolla ev. ny busstabell.                                                                                       Krister Larsson visar oss sandmarkernas växter och insekter på stationsområdet och i Vessingereservatet. Därefter tar vi oss till Elestorpstäkten, ett nytt naturreservat som skapats för att binda ihop de sandiga markerna, och tittar på restaureringsåtgärderna som är i gång. Representant från kommunen visar på plats det nya detaljplaneförslaget för stationsområdet. Medtag fika!
Samarrangemang med Länsstyrelsen, Hallands Botaniska förening och Laholms kommun.
Kontakt: Margareta Lindgren 0430-63044, 073- 087 48 90.

Svinamadsbäckens reservat med orkidéblomning
Onsdag 15 juni kl. 18.00
. Samling vid Lugnarohögens parkering. Sedan kör vi i samlad trupp upp till reservatet. Svinamadsbäcken är ett värdefullt våtmarksområde i närheten av Osbecks bokskogar och har avsatts som reservat rätt nyligen. Vi hoppas att området vid bäckens strand ska stå i full blom så att vi får njuta av bl.a. småvänderot, majnycklar och ängsnycklar.                                                                                                          Kontakt: Lena Angviken 076-671 21 42.

Vilda blommornas dag
Söndag 19 juni kl. 10.00. Samling vid återvändsgatan, 90 graderskurvan, Kristianstadvägen, nedströms Såghuslunds naturreservat.
De vilda blommornas dag är ett gemensamt årligt arrangemang som anordnas av Botaniska föreningarna i Norden. I år är det nittonde året som arrangemanget genomförs.
Vi bekantar oss med ängsfloran vid vägarna och besöker sedan Lagans strand nedanför. Där pågår försök med att bekämpa sjögull och smal vattenpest. Ta med fika.
Arrangör: Hallands Botaniska Förening.
Kontakt: Margareta Lindgren 0430-63044, 073-0874890 eller Kaj Davidsson 073-4209743.

 

Fotovandring i Göstorps naturreservat
Söndag 3 juli kl. 14.00, samling på reservatets parkering.
Tillsammans med naturfotografen Patrik Leonardsson lär vi oss fotografera skogens landskap på bästa sätt. Mossiga stenar och trädstammar bildar här en trolsk harmoni i både stora och små utsnitt. Reservatet är lövskogsdominerat och har en känsla av ”nordisk djungel” med inslag av myrstråk, kärr och sjöar. Vi håller på i minst tre timmar så ta gärna med fika.
Arr: Länsstyrelsen i Halland
Kontakt: Patrik Leonardsson, tel. 070-622 61 21

Banvallens mångfald – en cykeltur från Snöstorp till Björkelund
Tisdag 9 augusti kl. 17.00, samling Snöstorps kyrka.
Följ med oss på en guidad cykeltur och upptäck banvallsledens vackra blommor och myllrande insektsliv. Från Snöstorp till Björkelund är det ca 1,3 mil och vi gör kortare stopp längs vägen. Vid Björkelund njuter vi av vår medhavda fika och Ebba Werner och Nils Olof Pettersson berättar om platsen och om arbetet för mångfalden längs banvallsleden. Arrangörer: Cykelfrämjandet, Hallands Botaniska Förening, Naturskyddsföreningen Halmstad, Halmstads kommun.
Kontakt: Claes Roland Tagesson 073-438 31 73, c.r.tagesson@telia.com

VÄSTERHAVSVECKAN
Vad händer i Södra Skummeslöv naturreservat?
Onsdag 10 augusti kl. 18.00, samling vid P-platsen till Skummeslövsbadet och naturreservatet.

Under senaste året har Länsstyrelsen gjort en mängd åtgärder för att förbättra för de växter och djur som trivs i de öppna, sandiga markerna i reservatet. Naturguiden Kill Persson visar och berättar om insatserna.
Arrangör: Länsstyrelsen.
Kontakt: Kill Persson 070-321 62 22.

VÄSTERHAVSVECKAN
Nattens bevingade varelser
Fredag 12 augusti kl. 21.00- 24.00. Drop in. Vi samlas vid parkeringsplatsen vid Hökhult i norra delen av Hökafältets naturreservat.
När solen går ner vaknar myllret av nattlevande insekter till liv. Vad kan vi hitta? Kom och undersök vad som lockas till det upplysta lakanet och hör fladdermössen sprakande jaktläten i detektorn. Ta med egen ficklampa och fika. Guide är Moa Pettersson. Observera att aktiviteten kan ställas in vid dåligt väder.                                                                                       Samarrangemang med Länsstyrelsen.
Kontakt: Kerstin Seger, 070-561 74 32, Moa Pettersson 010-2243412.

I Stensån återställs fler lekbottnar för atlantlaxen
Söndag 21 augusti kl. 10.00. Samling i Nordanå på parkeringen 250 m öster om bron, 6247400, 388917 Sweref 99.
Stensåns vattenråd gjorde 2018 en inventering av åns övre delar och sökte sedan pengar för att göra fiskevårdsåtgärder. Under 2019-2022 arbetas det flitigt med att återföra sten och lekgrus i ån samt ta bort en del hinder. Vi vandrar med Lars Schale och tittar på några sträckor som är åtgärdade. Ta med fika.
Kontakt: Lars Schale 072-7431118 eller Margareta Lindgren 073-0874890.

Vandring med matlagning
Söndag 28 augusti kl. 10.00. Samling vid raststugan i Timmershult.
Vi går en sträcka på Hallandsleden, bitvis kuperat. Innan vi är tillbaka vid raststugan tar vi paus och under ledning av kocken Tor Ottosson lagar vi mat över öppen eld. Begränsat antal deltagare. Matkostnad tillkommer. Arrangör: Friluftsfrämjandet Laholms lokalavdelning. Anmälan senast 23/8.
Kontakt: Mary Ottosson 070-514 54 89.

Svampens dag på Björkelund
Söndag 4 september kl. 11.00-15.00 på Björkelund.

Ta med din svamp och kolla med vår expert! Svampguiden Kill Persson ordnar och visar sin svamputställning där du kan se och jämföra våra vanligaste mat- och giftsvampar. Vi går även kortare svamptur på ca 1,5 h.  Arrangörer: Naturskyddsföreningen Halmstad och Hallands Botaniska förening.
Kontakt: Kill Persson 070 – 321 62 22.

Naturfotografering i Rönnö naturreservat
Söndag 11 september kl. 14.00, samling på reservatets norra parkering vid Grevabygget.
Tillsammans med naturfotografen Patrik Leonardsson lär vi oss att fånga skogens trolska sida på bild. Bland slingrande vägar i pelarsalskog, bland mossa och svampar i stort och smått fångar vi skogens själ i bästa John Bauer anda. Vi håller på i minst tre timmar så ta gärna med fika.
Kontakt: Patrik Leonardsson 070-622 61 21.

Rent så in i vassen
Tisdag 13 september kl. 17.30, samling på Ahla återvinningcentral.

Guidad tur där vi tittar på hela den nya anläggningen och var sopbilarna tömmer 8-fackskärlen. Vi får även se den nya rotzoonsanläggningen med vassbäddar som renar allt lakvatten från deponin. Max 20 personer. Anmälan görs till sodrahalland@naturskyddsforeningen.se
Kontakt: Elin Tallqvist 070-30 29 157.

Cykla för klimatet!
Torsdag 22 september.
Internationella bilfria dagen, Laholms gång- och cykeldag. Cykla till Stortorget i Laholm och var där kl. 18.00. Sedan trampar vi vidare mot scenen i Stadsparken där vi bjuds på fika medan Palle Nielsen från Klimataktion Södra Halland berättar om kampen för klimatet. Samarrangemang med Laholms FN-förening, Klimataktion Södra Halland.
Kontakt: Lena Angviken 076- 6712142.

Allgustorp på Hallandsås – Nytänk i Region Hallands skogar
Söndag 25 september kl. 10.00- ca 14
. Tag gamla E6:an upp för åsen, sväng av mot Tjuvhult, efter några km sväng vänster in på Arnes väg.  Samling på vändplatsen (6252977, 374739 Sweref 99 TM). Människan och åsen i samspel. Hur skall produktion, rekreation och biologisk mångfald samsas på dessa historiska marker? Staffan Johansson, strateg och projektledare på Region Halland, tar oss ut och visar på plats hur man nu tänker om angående skogsbruket efter granbarkborrarnas och stormarnas härjningar. Medtag fika.
Kontakt: Margareta Lindgren 0430-63044, 073-0874890 eller Staffan Johansson 072-562 170 6.

Miljövänliga veckan – byt till EKO
v. 40. 1-8 oktober. Se Facebook ”Naturskyddsföreningen Södra Halland” eller hemsidan för programpunkt. https://sodrahalland.naturskyddsforeningen.se/

Invasiva marina och strandnära arter 

Onsdagen den 19 oktober kl. 18.30 – 20.00. Välkommen till en digital föreläsning om invasiva marina och strandnära arter på Västkusten. Nils Carlsson, artexpert på Länsstyrelsen i Skåne, föreläser om olika invasiva marina och strandnära arter som nu förkommer och som kan komma att förekomma i Laholmsbukten och på västkusten i framtiden. Samarrangemang med Havsnätverket Laholmsbukten. Föranmälan till Bo Hansson, 073 – 580 12 33

bo.t.hansson@netatonce.net

Vinter i Musikedalen
Lördag 12 november kl. 09.00, samling vid Våxtorps kyrka för samåkning
.
Vinter i skogen, men finns det liv? Vår guide Ulf Ottosson pratar om hur skogen går i ide och hoppas vi stöter på ett och annat meståg! Vi tar en promenad på en 2-3 timmar och ser vad vi kan hitta! Ta med fikakorg! Arrangör: Länsstyrelsen.
Kontakt: Ulf Ottosson 070-227 90 73.

Ängstorps reningsverk – en skitsak?
Lördag 19 november kl. 14.00. Världstoalettdagen. Samling utanför ingången till Ängstorps Reningsverk.
Ängstorps reningsverk byggdes ut 2018-2019 och startades sommaren 2019, då samtidigt Hedhusets reningsverk stängdes. Kom med på en guidad tur. Följ avloppsvattnets väg från Båstad och Laholms kommun tills det släpps ut i Lagan. Efteråt bjuder vi på fika i Fair Trade shop och får lite världsperspektiv på toalettfrågan. Anmälan till sodrahalland@naturskyddsforeningen.se, Bodil Svensson 070- 255 30 97 eller Lena Angviken 076-671 21 42. Samarrangemang med Laholms FN-förening. Kontakt: Bodil Svensson 070- 255 30 97.