Program 2023

Här är programmet för 2023.

Hoppas vi ses!

Du kan läsa programmet i pdf format Program 2023

Webbinarie om Världens längsta blomsteräng Torsdag 2 mars kl. 18:30 – 19:30

Nu pågår Naturskyddsföreningens projekt Världens längsta blomsteräng, och du kan vara med! Fram tills 2025 ska projektet ställa om minst 1 000 km vägkanter med en ändrar skötsel som gynnar den biologiska mångfalden. Genom enkla förändringar där vägkanter slås senare under säsongen och att det klippta materialet samlas upp vårdar vi livsmiljöer för växter och insekter som idag är hotade.

Under föredraget berättar vi mer om projektet, hur man hittar områden som har potentiell att bli blomrika, hur du kan skapa blomsterängar och blomrika vägkanter och mycket mer!

Anmälan: Skicka ett mejl till blomsterangar@naturskyddsforeningen.se för att anmäla dig. Vi skickar Teams länkar en dag innan föredraget. Se Facebookinlägget här: https://fb.me/e/5jxtzSHCH

Årsmöte med föreläsning ”Världens längsta blomsteräng” Onsdag 8 mars kl. 18.30 på Campus Osbeck, miniaulan.

Efter årsmötet kommer Ebba Werner och Lydwin Wagenaar att berätta om Blomrika vägkanter och Världens längsta blomsteräng. Ebba är en av initiativtagarna till detta projekt som Naturskyddsföreningen driver. Målet är att öka den biologiska mångfalden och inte minst våra pollinerare. Föreningen bjuder på fika. Kontaktperson: Kerstin Seger, 070-561 74 32.

Inspirationskväll med Havsnätverket Laholmsbukten Torsdag 23 mars kl. 18.30-20.30, Campus Laholm.

Vi laddar för nya aktiviteter som kan sprida kunskap och påverka. För den skull bjuder vi in till en kreativ kväll där vi kommer att berätta om vad vi i Havsnätverket redan har gjort och sedan tillsammans kläcka idéer och planer för framtiden.

Vi vill också bjuda in nya medlemmar till att ingå i Havsnätverket Laholmsbuktens kärngrupp. Havsnätverket bjuder på fika. Kontaktperson: Bo Hansson, 073 – 580 12 33, bo.t.hansson@netatonce.net

Holkdag på Björkelund Lördag 25 mars kl. 10.00 – 13.00 Kom och bygg din egen holk på Björkelund tillsammans med experthjälp.

Naturskyddsföreningen bjuder på virke och annat material. Ta gärna med egna verktyg som t e x hammare. Anders Wirdheim berättar om vilka holkar olika fågelarter använder, holkskötsel och häckningsresultat på Björkelund. Samling på gårdsplanen i Björkelund, ta gärna med egen fika. Kontaktperson: Stefan Anderson, 070 – 374 13 39, stefan.a.bird@gmail.com. Arrangeras av Naturskyddsföreningen Halmstad.

Orrspel Måndag 10 april kl. 05.00

Denna annandag påsk har vi tillträde till Mästocka skjutfält, där vi har den största tätheten av orre i Halland och även det största orrspelet. Förutom orrar kan vi bland annat hoppas på rovfåglar som duvhök och kungsörn samt vadare som ljungpipare och storspov. Samling på parkeringen bakom Circle K vid Halmstads Arena kl. 05:00.

Därifrån åker vi i egna bilar in till skjutfältet. Föranmälan krävs. Denna görs till ansvarig HG Karlsson, 0707-73 03 55, e-post: hgkarlsson2@gmail.com, senast 21 mars 2023. Ange personnummer och registreringsnummer för bilen ni planerar åka i (krav från militären). Arrangeras av Halmstads Ornitologiska förening.

Två hål i väggen – kopplar du? Onsdag 12 april kl. 18.30-20.00, miniaulan på Campus Osbeck.

Energirådgivaren hjälper oss att få grepp om alla konstiga beteckningar t.ex. kWh, effekt, ström, kapa effekttoppar, säkring, spänning m.m. Vi räknar lite, tittar på din elräkning och ditt el-abonnemang – har du valt rätt? Möjlighet att ställ frågor och diskutera. Kontaktperson: Margareta Lindgren, 073-0874890 eller 0430-63044.

Familjedag i Skummeslöv Lördag 22 april kl. 10.00-13.00, samling på parkeringen vid Naturreservatet/Skummeslövsbadet. Kom till Naturreservatet Skummeslöv södra. Träffa aktiva i Friluftsfrämjandet. Vi visar upp och du kan prova på några av våra aktiviteter.

En liten promenad med information om reservatet, avgår från parkeringen kl. 11.00. Tag med fika och kanske något att grilla. Kontaktperson: Christina Karlsson, 070-608 52 83. Arrangeras av Friluftsfrämjandet Laholm.

Länsstämma Söndag 23 april kl. 09.00 – 15.30 Tallhöjdens Värdshus

Hallands Naturskyddsförenings årliga länsstämma arrangeras i år av Halmstadkretsen. Länsstämma på förmiddagen på Tallhöjdens Värdshus/Tönnersjöhedens försökspark och exkursion på Björkelund på eftermiddagen. Länsförbundet bjuder på lunch och fika. Alla medlemmar är välkomna. Plats: Tallhöjdens Värdshus/Tönnersjö försökspark/Björkelund. Samling för samåkning vid macken intill Halmstads Arena kl. 08.00. Kontaktperson är Stefan Anderson, 070 – 374 13 39.

Strandstädning på Riviera i Båstad Onsdag 26 april, kl. 17.30 – 20.00

Tillsammans med Friluftsfrämjandet, Håll Sverige Rent och Region Halland städar vi stranden från skräp. Vi utgår från stranden nedanför Hotell Riviera och samlar upp så mycket skräp vi hinner med. Efter strandstädningen bjuder vi på fika och korv med bröd samt frukt. Alla barn som deltar får ett diplom. Samarrangemang med Havsnätverket Laholmsbukten. Kontaktperson: Bo Hansson, 073 – 580 12 33.

Lomsträck i Mellbystrand Lördag 29 april, cirka kl. 04.30, ”bunkern” närmast havet på Kolonivägen Mellbystrand.

Alla med något intresse för fåglar, eller för naturupplevelser utöver det vanliga, borde någon gång ta del av det magnifika skådespelet som utspelar sig tidiga majmorgnar i södra Halland när tusentals smålommar tar höjd över bukten för att sträcka in över land vid Mellbystrand. Det är värt en missad sovmorgon! Dessutom kan vi räkna med tärnor och måsar och kanske en eller annan labb.

Varm klädsel och varm dryck rekommenderas starkt. Ansvarig är Benny Ahlnér, 0725-77 90 46, e-post: bennyahlner@hotmail.com. Samling på parkeringsplatsen bakom Circle K vid Halmstads Arena kl. 04:15. Alternativt kan man ansluta vid ”bunkern” närmast havet på Kolonivägen i södra Mellbystrand lite senare. Arrangeras av Halmstads Ornitologiska förening.

Skunkkalla Sövdared Onsdag 3 maj, kl. 18.00, samling vid avtagsvägen mot Sövdared vid vägen mellan Knäred och Mästocka kl. 18.00. Ta med en spade, så ska vi tillsammans bekämpa skunkkalla vid en bäck i Sövdared, en liten by mellan Knäred och Mästocka. Detta är en av få platser vi har kvar i kommunen för att nå vårt mål att fullständigt utrota den invasiva arten. EU har ju kommit ut med en förordning att den måste bekämpas. Förutom spaden, ta med stövlar, handskar och fika.

Kör till Knäred och ta av mot Mästocka, efter ca 10 km tar vi emot vid avtagsvägen. Koordinater WGA 84; 56,592175-13,259983, RT90; 6276770-1343651 Kontaktpersoner: Margareta Lindgren, 073-0874890, Lars-Erik Magnusson, 070-5407353 Vid dåligt väder, kolla med kontaktpersonerna. Samarrangemang med Hallands Botaniska Förening.

Vårvandring i Såghuslund Tisdag 9 maj kl. 18.00, samling vid reservatets P-plats. Vi gör en vandring genom det kommunala naturreservatet Såghuslund och spanar efter vårens växter och fåglar. Medtag kikare och fika. Kontaktperson: Kerstin Seger, 070-56 174 och Tommy Westdahl.

Vandring med fågeltema Lördag 13 maj kl. 9.00- ca 12.00, samling på P-platsen på vägen mot Hökhult, halvvägs in i Hökafältsreservatet. En vandring över strandängar, fuktiga betesmarker och sanddyner. Vi hoppas få se många fåglar i den härliga hav/strandmiljön. Guidar oss gör Leif Ottosson och Rikard Klang. Packa ner kikare och fika i ryggsäcken. Kontaktperson: Leif Ottosson, 070-220 31 12 Arrangeras av Friluftsfrämjandet Laholm.

Ljudvandring utmed stranden vid Hökafältet Lördag 27 maj kl. 10.00, samling vid Birger Pers väg nere vid stranden. Vi vandrar utmed stranden vid Hökafältet och lyssnar i våra mobilhörlurar på en engagerande berättelse där effekterna av en framtida klimatförändring blir upplevd. Ta gärna med egen fika. Samarrangemang med Havsnätverket Laholmsbukten. Kontaktperson: Bo Hansson, 073- 580 12 33, bo.t.hansson@netatonce.net

Vattendragsvandring/vattendag i Stensån Lördag 3 juni kl. 13 – 16. Samling under kraftledningarna vid gamla riksväg 24 strax söder om Ekebränna. Kör in på södra infarten (närmast Stensån). Med LOVA-stöd restaureras Stensån till glädje för bl.a. lax, ål, havsnejonöga och flodpärlmussla. Stensåns vattenråd tar med er på vandring kring genomförda och kommande projekt.

Även Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen m.fl. deltar. Ta grova skor och fika. Arrangör: Stensåns vattenråd. Kontaktperson: Torsten Kindt, 070–3294571.

Nattens fåglar på Hökafältet Onsdag 7 juni kl. 19.00. Vi samlas vid ”mittparkeringen” i reservatet längs Hökhultsvägen.

Denna försommarkväll skall vi bekanta oss med Hökafältet och se hur det utvecklas efter de arbeten man gjort i SandLife projektet och senare med att anlägga våtmarker. Om vi hänger kvar tills det mörknar har vi chans att höra trädlärkans ljuvliga melodi och sen nattskärrans, eller getmjölkarens (Caprimulgus), entoniga surr. Ulf Ottosson guidar. Arrangör: Länsstyrelsen. Kontaktperson: Ulf Ottosson 070-325 08 87.

Gamla Banvallen Veinge-Laholm Onsdag 14 juni, kl. 18.15, samling i Veinge, västra sidan av stationen (Växthusgatan). Vi vandrar på cykel/promenadvägen (ca 5,3 km) ner mot Laholm till slutmålet, som är busstationen. Under promenaden studerar vi vackra ängsblommor och njuter av det vackra och öppna sydhalländska jordbrukslandskapet samt diskuterar den nya skötselplanen. Ta med fika.

Samling i Veinge, västra sidan av stationen (Växthusgatan) kl. 18.15. Ta gärna bussen, som avgår från Laholm kl. 18.05. OBS! Kolla på vår hemsida, så inte busstiden har ändrats. Kontaktpersoner: Margareta Lindgren, 073-0874890, Lars-Erik Magnusson, 070-5407353. Samarrangemang med Hallands Botaniska Förening.

Välkomna till invigning av slingan Vattnets värde utmed Krokån i Egernahult! Lördag 17 juni, kl. 10.00- 14.00. Skogsstyrelsen inbjuder till invigning av demonstrationsslingor i Egernahult lördagen 17 juni kl. 10.00 – 14.00. Start och invigning kl. 10.00. Guidade visningar kl. 10.30 och 12.30 vid Vattenslingan utmed Krokån och kl. 10.45 och 12.45 vis Skogsskötselslingan. Skogsstyrelsen bjuder på fika och korvgrillning. Kontaktperson: Stefan Anderson 070-212 16 57, stefan.anderson@skogsstyrelsen.se

Vilda blommornas dag – Karsefors kraftverk Söndag 18 juni, kl. 10.00, samling P-platsen. De vilda blommornas dag är ett gemensamt årligt arrangemang som anordnas av Botaniska föreningar i Norden. I år är det 18:e året som vandringarna genomförs. Vi gör ett kort vandring på ca 700 m, njuter av den sköna omgivningen och bekantar oss med både vanliga och ovanliga växter längs vägen. Lättgånget. Ta med fika som vi intar vid kraftverket. Kontakt: Margareta Lindgren, 073-0874890 eller Lars-Erik Larsson, 073-0898402. Arrangeras av Hallands Botaniska Förening

Exkursion och utdelning av floravårdspris – Killhult, Våxtorp Onsdag 28 juni, kl. 18.30 Hallands Botaniska förenings delar varje år ut ett Floravårdspris. 2023 års Floravårdspris tilldelas Evy och Lars Schale i Killhult, för deras 40-åriga arbete med ekologisk odling för att gynna den biologiska mångfalden med hjälp av fjällkor, lien och årlig bränning samt frånvaron av konstgödning och kemisk bekämpning. Välkomna att vara med när priset delas ut och få en guidning på markerna runt gården. Ta med matsäck och oömma skor. Samling vid gården kl. 18.30.

Hit hittar du om du kör förbi Våxtorp mot Örkelljunga, vid Nordanå efter 9 km, sväng vänster mot Hishult, efter ca 2,5 km, sväng vänster mot V Killhult och efter 1,2 km är du framme. Koordinater WG84: 56,381418-13,228518 eller RT90: 6253383-1340838. Kontaktpersoner: Lars Schale, 072-7431118 och Lars-Erik Magnusson, 035-40154, 070-5407353. Arrangeras av Hallands Botaniska Förening.

Hagön – Drömmen om en våtmark Onsdag 5 juli, kl. 18.30, samling på P-platsen Hagöns naturreservat Följ med på en hedvandring i Hagöns naturreservat. Halmstads kommunekolog Kristian Eno berättar om den blivande våtmarken. Ta även del av den fina floran med kanske en av de vackraste orkideérna – kärrknipprot. Kontaktperson: Ann-Charlotte Abrahamsson, 076-3240920 och Kristian Eno, 072-7352419. Samarrangemang med Halmstads kommun, Hallands Botaniska Förening, Halmstads Naturskyddsförening och Halmstads Ornitologiska Förening.

Insektsvandring på Björkelund Söndag 23 juli kl. 10-13. Samling på Björkelunds gårdsplan. Följ med biologen Krister Larsson på vandring genom örtagården, på ängen och på ljungheden. Krister visar och berättar om fjärilar och vildbin som vi ser eller fångar med håv. Vi får veta mycket om sambanden i naturen och hur vi kan gynna insekterna. Tag med eget fika! Kontaktperson Ebba Werner, 0701749006. Arrangeras av Naturskyddsföreningen Halmstad.

Västerhavsveckan 2023, 5- 13 augusti

För programpunkter se: https://www.vgregion.se/ov/vasterhavsveckan/

Björsjön runt – Mästocka ljunghed Onsdag 16 augusti kl. 18.00. Samling på P-platsen vid Mästocka ljunghed. Samåkning från Tivolitorget i Laholm kl. 17.30. Vi vandrar över heden, som färgas lila av den blommande ljungen, bort till Björsjön och går ett varv runt sjön. Lars-Erik Magnusson guidar oss till blommande klockgentiana och andra sevärda växter. Ta med fika och badkläder om du är sugen på ett dopp när vi passerar badplatsen. Vandringen är ca 2,5 km. Kontaktperson: Kerstin Seger, 070-5617432. Samarrangemang med Hallands Botaniska Förening.

Lieslipning och slåtterkurs på Björkelund Lördag 19 augusti, samling på gårdsplanen på Björkelund, kl. 9.00 – 12.00 Under denna förmiddag lär vi ut den ädla konsten i att slipa lieblad och att hantera en lie. Ossian Ovik, professionell lieinstruktör, håller i kursen. Du kan låna lieblad och liar men tag gärna med egna om du har. Vi lägger störst fokus på slipningen och tar den tid som behövs. Kockan 12 är därför inte någon exakt sluttid. Arrangeras av Halmstad Naturskyddsförening och Simlångsdalens Naturvårdsförening. Kontaktperson Ebba Werner 070-174 90 06.

Slåtter på Björkelund Lördag 26 augusti kl. 10.00, samling på gårdsplanen. Välkommen till en inspirerande och viktig aktivitet – den årliga slåttern på Naturskyddsföreningens äng vid Björkelund. Det finns räfsor och slipade liar att låna, men tag gärna med egna redskap. Här kan du få hjälp med slipning och liehantering av våra instruktörer. Ta med hela familjen och njut av musik och trevlig slåttersamvaro. Du kan också passa på att gå vandringsleden längs Fylleån eller se odlingen av rödlistade arter i trädgården. Hallands Naturskyddsförening bjuder på enkel förtäring. Arrangeras av Hallands Naturskyddsförening och Hallands Botaniska Förening. Kontaktperson: Ebba Werner, 0701-74 90 06.

Lördag 26 augusti och söndag 27 augusti LONA-dag i Laholms kommun. För eventuell programpunkt se www.laholm.se och föreningens webbsida.

Mat och vandring Söndag 27 augusti kl. 10.00- ca 14.00, samling på P-platsen vid Spishall. Vi går en sträcka på gröna spåret, bitvis kuperat. Vid lägerplatsen Härliga Hjörnered tar vi paus och under ledning av kocken Tor Ottosson lagar vi mat över öppen eld. Begränsat antal deltagare. Matkostnad tillkommer. Anmälan senast 22 augusti. Kontaktperson: Mary Ottosson, 070-514 54 89. Arrangeras av Friluftsfrämjandet Laholm.

Svampens dag på Björkelund Söndagen 3 september kl. 11.00 – 15.00 på Björkelund Ta med din svamp och kolla med vår expert! Svampguiden Kill Persson ordnar och visar sin svamputställning där du kan se och jämföra våra vanligaste mat- och giftsvampar. Arrangeras av Hallands Botaniska Förening och Naturskyddsföreningen Halmstad. Kontaktperson: Kill Persson, 070 – 321 62 22.

Vattendragsvandring på Björkelund Lördag 9 september, kl. 10.00 – kl. 13.00, samling på gårdsplanen på Björkelund Guidad vandring ut med vandringsleden ”Vattnets värden” på Björkelund. Stefan Anderson Skogsstyrelsen guidar. Arrangeras av Halmstad naturskyddsförening och Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen bjuder på fika! Kontaktperson är Stefan Anderson, 0703-74 13 39. Anmälan krävs: stefan.anderson@skogsstyrelsen.se

Osbeck och Lugnarohögen Lördag 9 oktober kl. 10.00 träffas vi på mellersta parkeringsplatsen inne i naturreservatet (avfart vid Hasslövs IP). Vi börjar med att gå österut mot Brante källa och fortsätter sedan på Osbecksrundan ner mot Laholmsslätten och Lugnarohögen (cirka 75 m i höjdskillnad). Vi återvänder till parkeringen på en annan, något mindre brant stig. Vi går cirka 6 km på skogsstigar, grusvägar och asfalterade vägar. Fika för ett mål. Kontaktperson: Lars Andersson, 070-418 44 24. Arrangeras av Svenska Turistföreningen Södra Halland, STF.

Svampsafari i Södra Skummeslövs naturreservat Söndag 10 september kl. 14.00. Samling vid reservatet parkering nära Skummeslövsbadet. Följ med naturguiden HG Karlsson på en vandring i strandskogen. Förhoppningsvis finns det gott om svamp – både ätliga och oätliga. Vi är ute i cirka två timmar. Glöm inte fikat. Arrangör: Länsstyrelsen. Kontakt: HG Karlsson, 070-773 03 55.

Vandring med svamptema Lördag 16 september kl. 10.00-13.00, samling vid raststugan i Timmershult (56.5049083, 13.2507678). Vi tar oss runt i skogarna i Timmershult på en kombination av olika spår och slingor, ganska kuperat. Kanske hittar vi svamp, kanske inte. Tag med fika i ryggsäcken och en korg till fynden. Kontaktperson: Ingar Petersson, 070-588 87 88. Arrangeras av Friluftsfrämjandet Laholm.

Höstvandring längs dynerna i Tönnersa naturreservat
Lördag 23 september 09.00. Samling på parkering norr om Lagans mynning (nås från Snapparps rastplats).
Vad kan Laholmsbukten och strandskogen bjuda på så här på höstkanten? Vi tar en promenad på 2-3 timmar och ser vad vi kan hitta! Vid bra väderlek kan vi njuta av flyttande och rastande fåglar. Ta med fikakorg! Ulf Ottosson guidar.
Arrangeras av Länsstyrelsen. Kontakt: Ulf Ottosson, 070-325 08 87.

Blåalt
Söndag 24 september kl. 14.00
Tillsammans med naturfotografen Patrik Leonardsson lär vi oss fotografera skogens landskap på bästa sätt. I denna tid mellan sensommar och höst är skogen magiskt vacker med frodigt mättad grönska. Mossiga stenar, svampar och håliga trädstammar bildar här en trolsk harmoni och bjuder på motiv i både stort och smått. Vi håller på i minst tre timmar så ta gärna med fika. Samling på reservatets parkering.
Arrangeras av Länsstyrelsen. Kontakt: Patrik Leonardsson, 070-622612.

Okt. v.40 Miljövänliga veckan

För eventuell programpunkt se hemsidan.

Varför gräver man så mycket i Laholm? Onsdag 11 oktober kl. 18.00-19.00. Vi träffas på Buss me, Laholms fjärrvärme på Nyby Industriområde, precis öster om Jem o Fix. På plats får vi en visning av den nya anläggningen och får veta mer om biokol och fjärrvärme. Kontaktperson: Margareta Lindgren, 0430-63044 eller 073-0874890.

Göstorp Lördag 21 oktober kl. 14.00

Naturfotografen Patrik Leonardsson guidar och lär ut och tipsar om hur du på bästa sätt fångar hösten på bild. Vid denna tid brukar skogen inta sin färgrika höstskepnad och bjuder på många spännande motiv. Här möts vi av härliga lövskogar i kuperad terräng med inslag av flyttblock, myrstråk, kärr och sjöar. Vi håller på i minst tre timmar så ta gärna med fika. Samling på reservatets parkering. Arrangeras av Länsstyrelsen. Kontakt: Patrik Leonardsson 070-6226121.

Grönt pyssel med krans-bindning på Björkelund Söndag 26 november kl. 10.00 – 13.00

Välkommen till Björkelund för lite grönt pyssel inför advent och jul. Vi utnyttjar mossa samt björk-, gran- och tallris från fastigheten för att skapa kransar och annat grönt pynt. Ta med egen sekatör (om ni har) och fika.