Om oss

Föreningsbrev:
Naturskyddsföreningen c/o Seger Vingesg. 2, 312 30 Laholm.

Hemsida:
https://sodrahalland.naturskyddsforeningen.se/

Styrelsens sammansättning:
Ordförande Kerstin Seger tfn 070-561 74 32
kerstin.seger@edu.laholm.se
V. ordf. Tommy Westdahl tfn 073-084 74 89
tommy.w@laholm.com
Sekr. Elin Tallqvist tfn 070-30 29 157
elin.tallqvist@hotmail.com
Kassör Lars Kristiansson tfn 070-717 58 20
larsk@mellbystrandsuthyrning.se
Ledamöter:
Bodil Svensson tfn 070- 255 30 97
bodil.svensson@acora.se
Margareta Lindgren tfn 0430‐ 630 44, 073- 087 48 90
margareta.flammabygget@outlook.com
Lena Angviken tfn 076-6712142
lena.angiken@telia.com