Om oss

Föreningsbrev:
Naturskyddsföreningen c/o Seger Vingesg. 2, 312 30 Laholm.

Styrelsens sammansättning:
Ordförande Kerstin Seger tel. 0705-617432
Vice ordförande Lena Angviken tel. 0701-403079
Sekreterare Elin Tallqvist tel. 0703-029157
Kassör Margareta Lindgren tel. 0430-630 44, 0730- 87 48 90
Ledamöter:
Bodil Svensson tel. 0702-553097
Britta Hamré tel. 0702- 56 34 10
Inger Hägerstrand tel. 0708- 15 81 88
Inger Selldén tel. 072-1876047

E-post: sodrahalland@naturskyddsforeningen.se